Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kutsu opettajille

 

Kulttuuriyhdistys Tarusola ry kutsuu kaikki pääkaupunkiseudun ala- ja yläkoululaiset osallistumaan kielimaisemakilpailuun, joka tarjoaa kuvataiteen ja kieliaineiden opettajille oivan mahdollisuuden yhteistyöhön. Kilpailussa on sarjat sekä ala- että yläkouluikäisille. Kilpailu on osa monikielisyyttä juhlistavaa Satakielikuukausi 2016 -teemakokonaisuutta.

 

Kilpailun tarkoitus on aktivoida koululaisia havainnoimaan kielellistä ympäristöään ja tiedostamaan sen monimuotoisuus. Tavoite on, että tarkastelun tuloksena syntyy puhuttua, kirjoitettua, kuvallista ja mahdollisesti myös viitottua kieltä luovasti yhdistävä työ, jossa koululaiset pääsevät kuvaamaan oman arkensa monikielistä ympäristöä. Tietoisuus kielten kiehtovasta kirjosta ja sen arvostaminen on entistä tärkeämpää, koska monikielisyys on yhä vahvemmin läsnä elämässämme. Kilpailu antaa mahdollisuuden sekä reflektoida itselleen merkityksellisiä kieliä ja omaa monikielistä kielirepertuaariaan että tarkastella monikielistä ympäristöä ja kielten kirjoa laajemmin. Parhaimmillaan oman identiteetin rakentaminen, kielitietoisuus ja monilukutaito vahvistuvat ja kehittyvät.  Niiden merkitys korostuu entisestään myös uudessa peruskoulun opetussuunnitelmassa.

 

Kannustamme lämpimästi tekemään kielimaisemia osana kuvataiteen ja kielten opetusta. Oppilaat voivat osallistua kilpailuun myös vapaa-ajallaan. Huoltajan vapaamuotoisesta suostumuksesta huolehtii kilpailutyön lähettäjä. Lähetysaika on 15.12.2015–31.1.2016. Kilpailuraati valitsee mielestään parhaimmat teokset näyttelyyn, joka on esillä 22.2.–12.3.2016 Pasilan kirjastossa. Molempien sarjojen kärki palkitaan. Pääpalkinto on Sanakuvataiturin tarunhohtoinen työkalupakki.

 

 

 

 

 

Tarusola ry on vuonna 2015 perustettu kulttuuriyhdistys, joka edistää ja ylläpitää eri-ikäisten kansalaisten taide- ja kulttuuriharrastusta. Yhdistyksen tavoitteena on kulttuurisen monimuotoisuuden arvostuksen ja monipuolisten vuorovaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Yhdistys järjestää kulttuurien kohtaamista tukevaa toimintaa ja sanakuvataideopetusta.